Uppe igen!

Forum funkar bra.  Skall skall kan visa  det allra senaste inlägget

Bildgalleriet Jobbar på att visa allt snart.

connect_error) { return "Fel2 - kunne ikke forbinde med databasen..."; } else { $returnValue = '
    '; // get latest topics $nPosts = 20; $sql = "SELECT t.topic_id as topic_id, t.topic_title as topic_title, t.topic_last_post_id, t.forum_id as forum_id, p.post_id as post_id, p.post_visibility as post_visibility, p.poster_id, FROM_UNIXTIME(p.post_time) as post_time, p.post_text as post_text, u.user_id, u.username as username FROM phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_posts p, phpbb_users u WHERE t.topic_id = p.topic_id AND f.forum_id = t.forum_id AND t.topic_status <> 2 AND p.post_id = t.topic_last_post_id AND p.poster_id = u.user_id AND p.post_visibility = 1 ORDER BY p.post_id DESC LIMIT ".$nPosts; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { { //$postDate = gmt2local(date_create($row["post_time"])); //$fullTitle = $row["topic_title"]; //$shortTitle = $fullTitle; //if (strlen($shortTitle) > 50) $shortTitle = substr($shortTitle,0,50)."..."; // topic title //$returnValue .= '
  • '; //$returnValue .= '
    '; // senest kommenteret af {navn} og tidspunkt //$returnValue .= 'senest kommenteret af '.$row["username"].' Tid: '.date_format($postDate, "d/m-Y H:i"); //$returnValue .= '
  • '; } } } $returnValue .= '
'; return $returnValue; } ?>