Astronet 2.0.

Astronet 2.0.

Information om Astronet

SAAF jobbar just nu med att rädda Astronet med fokus på att få upp ett fungerande forum på en driftsäker server som också är integrerat med SAAF:s övriga verksamhet på ett bra sätt.

SAAF Astronet status
Get started today
Discover more