Astronet startsida
NGC6888

Mindre version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC68882019-08-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHA 45x300 Gain 200 O3 65x300 gain 200Robert Habolin
KameraTeleskopHemsida
ASI1600mm Cool pro RC8
Beskrivning
På djupet med nya kameran, fan va jag gillar ASI1600. Otroligt crisp, lättjobbad o snabb! Bra med detaljer här, riktigt nöjd.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet