Astronet startsidaNästa
NGC7380

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC73802018-11-27 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaRGB:72*5min, HA:97*5minMagnus Larsson
KameraTeleskopHemsida
Canon 1000D moddadCelestron C8
Beskrivning
Mitt första ganska lyckade försök att ta med Ha-subs, och min första färdigproducerade (?) bild efter moddning av kameran. Intressant nog gick det inte att drizzel-integrera Ha-subsen med PI, men jag vet inte om det hade gjort nån skillnad. Det är lite irriterande brus, framförallt i högra nedra hörnet. Det ska minskas framöver med en kyl-box. Några subs är ett år gamla, de andra är tagna i oktober-november och Ha under fullmånen nyligen.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet