Astronet startsida
NGC281 - Pacman-nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC281 Pacman-nebulosan 2018-09-24 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Diffus nebulosa24*400 sekunder Mikael Wahlberg
KameraTeleskopHemsida
Starlight xpress H-18Skywatcher evostar 80 ED
Beskrivning
När fullmånen var uppe i måndas testade jag att ta lite kort på Pacman med 7nm HA-filter.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet