Astronet startsidaNästa
NGC 7479


ObjektNamnDatum
NGC 74792017-08-29 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Galaxer214*8sMagnus Gustafsson
KameraTeleskopHemsida
ASI290MMGSO 200/800 f4
Beskrivning
Tycker den här galaxen påminner om en slingrande orm uppe i skyn. Trots att den är hyfsat liten så kan man se en hel del detaljer i den vilket är skoj. Tycker mig skymta en del ljussvagare "bonus" galaxer också i bakgrunden. Hittade en bild på denna galax tidigare (från 2006) så är väl på tiden att vi kompletterar detta :)

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet