Astronet startsidaNästa
NGC6888 - Crescentnebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC6888Crescentnebulosan2017-08-15 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa10x180sBengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Atik383L+ colorMN190http://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
Crescentnebulosan med färg-CCDn och MN190. Blev inte så mycket bättre än tidigare bild med DSLR. Dock endast 10x180s här.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet