Astronet startsidaNästa
NGC5981,5982,5985 - Draco Triplet

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC5981,5982,5985Draco Triplet2017-08-27 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Galaxer15x300sBengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Atik383L+ colorMN190http://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
Lite ovanligare objekt. Gick att se visuellt också. Draco Triplet NGC5981,-82 och -85. Färg CCDn och MN190. Taget från mörk plats lite norr om Nynäshamn/Landfjärden. Ny version, lite bättre justerad i DSS/Gimp2.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet