Astronet startsidaNästa
NGC1961 - Arp 184

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC1961Arp 1842017-01-16 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
SpiralgalaxLRGB = 180/39/30/39 min.Lars Zetterlund
KameraTeleskopHemsida
Atik 460 monoC14 med 0,63 FR/FFhttp://www.flickr.com/photos/lazze/
Beskrivning
Jag Arpar vidare med NGC1961 aka nr 184 i Arps katalog av underliga galaxer. Han placerade den i gruppen med "smala filament" som kan ses som dammstråk som ligger nära mitten av galaxen. Det skumma med den här galaxen som ligger kring 200 MLy bort är att man inte hittat ett spår av vad som nu kan ha orskat den störda formen. Kanske en dvärggalax den redan svalt?

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet