Astronet startsidaNästa
NGC 3718 (Arp 214)

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 3718 (Arp 214)2017-01-23 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Galaxer47 x 5 min ISO 3200 (oguidat)Zoltan Nagy
KameraTeleskopHemsida
Canon EOS 100D (moddad )Orion Optics UK AG12http://www.zoltannagy.se
Beskrivning
Total exponerings tid är 3 timmar 55 minuter. Inga flats, darks eller bias har används. Stackning och bildbehandling i PixInsight samt Photoshop. Ni hittar även annoterad version av bilden på min hemsida.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet